Syarat Pengajuan Cerai

Penetapan tersebut tak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu mendapatkan kekuatan hukum yang pasti. Terhadap putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat meregistrasi peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal Ataupun keadaan khusus yang ditentukan didalam undang-undang. Maksud dari fasid ialah adalah sebuah putusan pengadilan yang diwajibkan via persidangan […]

Copyright cougarrenting.com 2019
Shale theme by Siteturner